Verzekeringen

Verzekeringen
Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijke maken.
Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden de verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

Waarvoor zijn we verzekerd?
1. Burgerlijke aansprakelijkheid
Iemand begaat een fout met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.

Wanneer je kind schade berokkend aan een derde (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.
Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezicht- of organisatiefout, dan kan je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2. Ongevallen verzekering
Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis.

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalaangifte én een medisch attest naar IC-verzekeringen NV, de verzekeringsmakelaar van de Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die jezelf betaald hebt.
Stuur dat naar IC-verzekeringen NV, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.
Apothekerskosten kunnen ingediend worden met formulier BVACN (voorheen 704N).
De waarborg bedraagt maximaal 24.789,35 euro per ongeval bovenop de tussenkomst van de mutualiteit. De terugbetaling gebeurt voor zover de medische behandeling door het Riziv wordt erkend.

Let op: een ziekte tijdens bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel. Voor tandprothesen wordt per tand maximaal 371,84 euro terugbetaald met een maximumtotaal van 1.487,36 euro.

3. Overlijden en blijvende invaliditeit
In geval van een overlijden ontvang de nabestaanden 4.957,87 euro en maximaal 1.859,20 euro voor de begrafeniskosten.
In geval van blijvende invaliditeit wordt een eenmalig bedrag van maximum 12.394,68 euro betaald. Het bedrag wordt uitgekeerd in verhouding tot de graad van invaliditeit.

4. Materiële schade
Persoonlijke bezittingen van je kind(kleren, rugzak, fiets, enz.) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.
Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan een derde is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.

Mee info kan je nog vinden in de info brochure VastenVerzekering of op Chiro.be

Geef een reactie